INOX DISSENY _ projeccions

 


                                           Creacions bidimensionals d'una sola peça


PENJOLLS

PROJECCIONS _ PRJ-FIL

Penjoll format per peça plana rectangular d'acer inoxidable + fil de color. Col·locat en cable d'acer amb tanca de plata de 1a llei. 

PVP: 24.90€  _  COMPRAR

Possibilitat de personalitzar color del fil.


PROJECCIONS _ PRJ-TRAP

Penjoll format per peça plana de forma trapezoïdal d'acer inoxidable. Col·locat en cable d'acer amb tanca de plata de 1a llei.

Cable d'acer disponible en color acer, negre o vermell.

PVP: 23.90€  _  COMPRAR

PROJECCIONS_ PRJ-ÒVAL

Penjoll format per peça plana de forma ovalada d'acer inoxidable. Col·locat en cable d'acer amb tanca de plata de 1a llei.

Cable d'acer disponible en color acer, negre o vermell.

PVP: 23.90€  _  COMPRAR


PROJECCIONS _ PRJ-ROMB

Penjoll format per peça plana de forma romboïdal d'acer inoxidable. Col·locat en cable d'acer amb tanca de plata de 1a llei.

Cable d'acer disponible en color acer, negre o vermell.

PVP: 23.90€  _  COMPRARARRACADES

PROJECCIONS _ aC/PRJ-ÒVAL

Arracades curtes formades per peces planes de forma ovalada d'acer inoxidable.

PVP: 17.90€  _  COMPRAR

PROJECCIONS_ aLL/PRJ-ÒVAL

Arracades llargues formades per peces planes de forma ovalada d'acer inoxidable.

PVP: 19.90€  _  COMPRAR


PROJECCIONS _ aC/PRJ-ROMB

Arracades curtes formades per peces planes de forma romboïdal d'acer inoxidable.

PVP: 17.90€  _  COMPRAR

PROJECCIONS_ aLL/PRJ-ROMB

Arracades llargues formades per peces planes de forma romboïdal d'acer inoxidable.

PVP: 19.90€  _  COMPRAR


PROJECCIONS _ aC/PRJ-C

Arracades curtes formades per peces planes de forma circular d'acer inoxidable.

PVP: 17.90€  _  COMPRAR

PROJECCIONS_ aC/PRJ-Q

Arracades curtes formades per peces planes de forma quadrada d'acer inoxidable.

PVP: 17.90€  _  COMPRAR


PROJECCIONS _ aLL/PRJ-FIL

Arracades llargues formades per peça plana rectangular d'acer inoxidable + fil de color.

PVP: 19.90€  _  COMPRAR

Disponible amb colors: NEGRE, CORAL, VERD, LILA.

Possibilitat de personalitzar color del fil.


PROJECCIONS _ aC/PRJ-TRAP

Arracades curtes formades per peces planes de forma trapezoïdal d'acer inoxidable.

PVP: 17.90€  _  COMPRARANELLS

PROJECCIONS _ aN/PRJ-FIL

Anell format per base i peça plana rectangular d'acer inoxidable + fil de color.

PVP: 17.90€  _  COMPRARPOLSERES

PROJECCIONS _ POL/PRJ-cercle

Polsera formada per peça plana de forma circular d'acer inoxidable, muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 8.00€ _ COMPRAR

PROJECCIONS_ POL/PRJ-el·lipse

Polsera formada per peça plana de forma el·líptica d'acer inoxidable, muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 8.00€ _ COMPRAR


PROJECCIONS _ POL/PRJ-cor

Polsera formada per peça plana d'acer inoxidable amb forma de cor, muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 8.00€ _ COMPRAR

PROJECCIONS_ POL/PRJ-núvol

Polsera formada per peça plana d'acer inoxidable amb forma de núvol, muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 8.00€ _ COMPRAR


PROJECCIONS _ POL/PRJ-estrella

Polsera formada per peça plana d'acer inoxidable amb forma d'estrella, muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 8.00€ _ COMPRAR

PROJECCIONS_ POL/PRJ-peix

Polsera formada per peça plana d'acer inoxidable amb forma de peix, muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 8.00€ _ COMPRAR


PROJECCIONS_POL/PRJ-somriu

Polsera formada per peça d'acer inoxidable amb text "s o m r i u", muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 10,00€ _ COMPRAR

PROJECCIONS_POL/PRJ-amb molt d'amor

Polsera formada per peça d'acer inoxidable amb text "amb molt d'amor", muntada amb fil de raió regulable, color a escoliir.

PVP: 12.00€ _ COMPRAR

PROJECCIONS_POL/PRJ-lamama+guai

Polsera formada per peça d'acer inoxidable amb text " la mama + guai", muntada amb fil de raió regulable, color a escollir.

PVP: 12.00€ _ COMPRAR